ใครกำลัง Online
เรามี 2186 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 8480711
ลงทะเบียนสมาชิกHome

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้ผู้เขียนมีจุดประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกร
ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาวิชาชีพหลากหลาย เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล,
เภสัชกรการอุตสาหกรรม (ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตยา), เภสัชกรชุมชน (ปฏิบัติงานในร้านยา),
เภสัชกรสาธารณสุข(ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณสุข เช่น สาธารณสุขจังหวัด),
เภสัชกรอาจารย์(ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย),
เภสัชกรการตลาด, เภสัชกรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์,
เภสัชกรนักวิจัย(ปฏิบัติงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กรหรือหน่วยวิจัยต่างๆ)

เนื้อหาประกอบด้วยทั้ง องค์ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม และทักษะชีวิต
ซึ่งในการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งสองส่วนนี้ประกอบกัน
ตัวอย่างเนื้อหา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งาน
การเตรียมตัวทดสอบความรู้ในสาขาที่สมัครงาน
การทบทวนความรู้ทางเภสัชกรรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารเวลา การบริหารความขัดแย้ง
การสื่อสารกับผู้รับบริการและบุคลากร การเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่
การจัดการกับความเครียด การรับมือกับความโกรธ ของผู้รับบริการ
การวางแผนศึกษาต่อ การค้นหาตัวเอง การวางแผนด้านการเงิน ภาวะผู้นำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู้จัดทำไม่ได้ update บทความในเวบไซต์ให้เป็นปัจจุบัน

จึงขออภัย ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเวบไซต์นี้...

และขอความร่วมมือท่านที่เข้าอ่านบทความแล้ว ช่วยคลิ๊กออกจากหน้าเวบไซต์ด้วย เพราะปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมพร้อมกันจำนวนมาก

อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้งานต่อได้ในลักษณะไม่ใช่การค้า


อ่านเพิ่มเติม...

 
ที่มาของความสุข
Please wait while JT SlideShow is loading images...
ความสุขระยะยาว คือการก้าวเดินอย่างมีจุดหมายความสุขเกิดจากการมีความหวัง เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้ความสุขมาจากความรู้สึกสงบสุขภายในใจ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ถ้ามีโอกาสเลือก อาชีพใดที่ท่านชอบมากที่สุด